Nowy i20 w Programie Lato Hyundaia!

Nowy Hyundai i20 jeszcze nigdy nie był tak łatwo dostępny!

PROGRAM DLA CIEBIE

  • Wielka przesiadka (zmień stare auto na Hyundaia)
  • Ubezpieczenie w cenie 0,5%
  • Atrakcyjne finansowania Hyundai Finance
  • Specjalne pakiety wyposażenia
  • Słoneczna premia – upusty na wybrane modele
  • 5 lat gwarancji – bez limitu kilometrów

PROGRAM DLA TWOJEJ FIRMY LUB DZIAŁALNOŚCI

  • Atrakcyjne rabaty dla firm
  • Atrakcyjne rabaty dla grup zawodowych
  • Leasing Hyundai Finance
  • 5 lat gwarancji – bez limitu kilometrów

Umów się na jazdę próbną!
Skontaktuj się z naszym salonem i wyrusz w trasę nowym Hyundaiem i20

Wybierz inny model dla siebie :

*Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest adresowana do osób fizycznych. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie.

*niniejsza informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilengo

Imię
Nazwisko
Numer telefonu
Adres email
Podmiot
Salon
Model

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Witold Gębicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „WITPOL”, adres: 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 13, NIP: 6520003485.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres e-mail: iod@phuwitpol.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
odpowiedzi na Państwa zapytanie, przygotowania oferty i kontaktu związanego z ofertą;
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
marketingu bezpośredniego towarów i usług;

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane kontrahentom Administratora o ile przekazanie danych pozostaje w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy chyba, że inny okres czasu wynika z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zainteresowaniem naszą ofertą jest dobrowolne, ale konieczne do przygotowania i przedstawienia oferty.

Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa.

Profilowanie

Państwa dane nie są profilowane.

Inne wpisy

na blogu Witpol Auto