INFORMACJA O PRYWATNOŚCI (WWW)
PHU WITPOL Witold Gębicki z siedzibą w Brzeszcze, ul Mickiewicza 13, wpisana do rejestru pod nr NIP: 625 000 34 85 REGON: 003472024 , w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jako
ich administrator traktuje kwestie związane z Państwa prywatnością priorytetowo. Z tego względu pragniemy
wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą przetwarzane dane przez Państwa udostępniane. W szczególności
naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług
bezpośrednio przez Hyundai Witpol

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie
oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN czy numer
rejestracyjny pojazdu. Podanie przez Państwa tych danych jest zupełnie dobrowolne i nie ma prawnego
obowiązku ich podawania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych może być jednak brak
możliwości świadczenia dla Państwa usług lub sprzedaży produktów Hyundai.

3. W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą
przetwarzane w szczególności w następujących celach:
- świadczenie zamówionych przez Państwa usług
- obsługa sprzedaży zakupionych produktów
- komunikacja z Państwem, w tym przez nasze Centrum Obsługi Klienta, w zakresie świadczonych usług i
dotycząca zakupionych produktów
- dostęp do usług serwisowych 
- badania i rozwój naszych produktów i usług – w szczególności w zakresie rozwoju technicznego i
bezpieczeństwa
- analiza statystyczna na wewnętrzne potrzeby Hyundai Witpol

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów,
których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Hyundai Witpol jako administratora tych
danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze
względu na Państwa indywidualną sytuację.

4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub po
okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

5. Jako do klientów marki Hyundai, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na kontakt z
Państwem w celu prezentacji Państwu produktów i usług podmiotów z grupy Hyundai oraz badania Państwa
poziomu satysfakcji z tych produktów i usług. Taka zgoda jest zupełnie dobrowolna i niezależna od
przetwarzania Państwa danych na potrzeby wykonania łączących nas umów. Za udzielenie zgody rozumie się kontakt  
z Dealerem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego realizowanych kampanii marketingowych.

7. Zgadzając się na kontakt marketingowy, wyrażacie Państwo zgodę, że będziemy używali Państwa adresu
e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu (w zależności od zakresu Państwa zgody), a także innych
danych osobowych, które zostały lub zostaną zebrane, w celu wysyłania komunikatów marketingowych,
informacji o ofertach i produktach podmiotów grupy Hyundai, w tym w celu personalizacji i dostosowania
takiej komunikacji do Państwa zainteresowań, np. w oparciu o produkty, które zostały przez Państwa
zakupione. W zakresie personalizacji komunikatów Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
free site creation software